Nenokavē iesniegt atlaižu iesniegumu SEPTEMBRĪ, lai saņemtu atlaidi

23.09.2022.

Lai saņemtu atlaidi vecāku līdzfinansējumam, iesniegums par atlaides piešķiršanu jāiesniedz jau

 SEPTEMBRĪ (lai saņemtu atlaidi jau no septembra mēneša)!

Saskaņā ar Ādažu novada pašvaldības 2021.gada 29.septembra saistošajiem noteikumiem Nr. 11/2021 "Par līdzfinansējumu Ādažu novada pašvaldības profesionālās ievirzes izglītības iestādēs":

10. Ja izglītojamais un vismaz viens no vecākiem ir deklarēts Ādažu novada pašvaldības administratīvajā teritorijā, skolu direktori pieņem lēmumu par atvieglojumu piemērošanu līdzfinansējumam kārtējā mācību gadā par katru programmu:

10.1. 25 % apmērā, ja ĀNMS izglītojamais apgūst divas vai vairāk programmas un ir uzņemts skolā līdz 2018. gada 2. janvārim;

10.2. 25 % apmērā, ja ĀNMS izglītojamais apgūst divas vai vairāk programmas un ir uzņemts skolā līdz 2020. gada 1. septembrim.

10.3. 35 % apmērā, ja ģimenē kopā dzīvo un deklarēti divi izglītojamie, kuri apgūst kādu no programmām vienā skolā;

10.4. 50 % apmērā, ja daudzbērnu ģimenē kopā dzīvo un deklarēti trīs un vairāk bērni, un vismaz viens no viņiem apgūst kādu no programmām vienā skolā;

10.5. 65 % apmērā, ja daudzbērnu ģimenē kopā dzīvo un deklarēti trīs un vairāk bērni un vismaz trīs no viņiem apgūst kādu no programmām vienā skolā;

10.6. 100 % apmērā izglītojamajiem ar invaliditāti un izglītojamajiem, kuru ģimenei piešķirts trūcīgas vai maznodrošinātas personas statuss;

10.7. 100 % apmērā bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem, ja izglītojamā deklarētā dzīvesvieta ir Ādažu novada pašvaldības administratīvajā teritorijā.

11. Noteikumu 10.1.-10.3. apakšpunktā noteiktos atvieglojumus piešķir ar to mēnesi, kurā iestājušies atvieglojumu saņemšanas priekšnoteikumi un pamatojoties uz pašvaldībai pieejamajiem datiem valsts un pašvaldības datu reģistros.

12. Noteikumu 10.4.-10.7. apakšpunktā noteiktos atvieglojumus piešķir ar mēnesi, kurā vecāki iesniedz iesniegumu portālā www.epakalpojumi.lv. Iesniegumu iesniedz par katru mācību gadu, izņemot 10.7. apakšpunktā noteiktajos gadījumos.

 

IESNIEGUMS JĀIESNIEDZ TIKAI 10.4.-10.7. apakšpunktā noteiktos gadījumos. 10.3. apakšpunkta gadījumā, iesniegums NAV jāiesniedz.

KUR IESNIEGT IESNIEGUMU?

https://www.epakalpojumi.lv/Services/EPRIV/Application.aspx

vai

www.epakalpojumi.lv

Sākums>e-Privilēģijas>Jauns e-privilēģiju iesniegums

Šī vietne izmanto sīkdatnes, lai sniegtu Jums vislabāko pārlūkošanas pieredzi. Lasīt vairāk Sapratu