“Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” visā valsts teritorijā

09.11.2020.
“Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” visā valsts teritorijā.
Ierobežojumi no 2020.gada 9.novembra līdz 2020. gada 6.decembrim ĀBJSS darbā.

Saskaņā ar Ministru kabineta 2020.gada 6.novembra rīkojumu Nr. 655 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” visā valsts teritorijā no 2020.gada 9.novembra līdz 2020. gada 6.decembrim ir izsludināta ārkārtējā situācija (turpmāk – MK rīkojums).

Pārtraukta mācību procesa norise klātienē visās izglītības iestādēs, nodrošinot mācības attālināti (noteikti atsevišķi izņēmumi MK rīkojuma 5.13.2.apakšpunktos).

Ārkārtējās situācijas laikā tiek saglabāts nosacījums par sporta treniņu (nodarbību) norisi ārtelpās, individuāli vai attālināti (t.sk. īstenojot profesionālās ievirzes izglītības programmas).

Ievērojot šādus nosacījumus:

Ārtelpās vienā treniņgrupā vienlaikus organizēti drīkst pulcēties ne vairāk kā 10 personas (neieskaitot sporta speciālistus un sporta darbiniekus), kā arī nedrīkst izmantot ģērbtuves. Ja to pieļauj attiecīgās ārtelpas sporta norises vietas kapacitāte (piemēram, sporta treniņš norisinās stadionā vai citā liela izmēra sporta bāzē), vienlaikus var norisināties vairāku treniņgrupu darbs, ja var nodrošināt treniņgrupu plūsmu fizisku nepārklāšanos (gan treniņa laikā, gan pirms un pēc tā), kā arī katras treniņgrupas darbības uzraudzību atsevišķi. Viena persona vienlaikus nedrīkst vadīt un uzraudzīt vairāku treniņgrupu darbu.

Iekštelpās sporta treniņi (nodarbības) notiek individuāla apmeklējuma vai individuāla treniņa veidā (ievērojot divu metru distanci, kā arī vienai personai nodrošinot ne mazāk kā 10 m2 no publiski pieejamās iekštelpu sporta norises vietas platības);

Individuālais treniņš nozīmē viena sporta speciālista vadītu nodarbību vienai personai (vai vairākām personām, ja tās dzīvo vienā mājsaimniecībā). Viena persona vienlaikus nedrīkst vadīt vairākus individuālos treniņus.

Sporta treniņā (nodarbībā) nedrīkst piedalīties personas, kuras nav tieši iesaistītas tā organizēšanā un norisē.

Personu skaits, kas drīkst atrasties iekštelpu sporta norises vietā, ir nosakāms, ņemot vērā prasību vienai personai nodrošināt ne mazāk kā 10 m2, kā arī iespēju visā procesā (gan individuāla apmeklējuma, gan individuāla treniņa laikā, gan arī pirms un pēc tā) ievērot divu metru distanci – gan vairāku individuālo apmeklētāju vai vairāku individuālo treniņu dalībnieku starpā, gan starp individuāla treniņa vadītāju.

Individuāls apmeklējums paredz tiesības personai sporta norises vietas darbības laikā (no plkst. 6.00 līdz plkst. 22.00) izmantot saimnieciska pakalpojumu sniedzēja sportā piedāvātos pakalpojumus, t.i., apmeklēt trenažieru un fitnesa zāles, citus iekštelpu sporta klubus un sporta bāzes, kā arī publiskas lietošanas peldbaseinus (neattiecas uz baseiniem labsajūtai un rekreācijai), ja tiek ievēroti noteiktie epidemioloģiskās drošības pasākumi.

Latvijas pieaugušo izlases, Latvijas Olimpiskās vienības un Latvijas Paralimpiskās vienības sportistu, kā arī komandu sporta spēļu starptautisko un augstāko līgu komandu pilngadīgu profesionālu sportistu (personas, kuras uz līguma pamata un par nolīgto samaksu gatavojas sporta sacensībām un piedalās tajās) treniņi gan iekštelpās, gan ārtelpās arī turpmāk drīkst norisināties bez ierobežojumiem, ja tiek nodrošināti vispārīgie epidemioloģiskās drošības pasākumi.

Ārkārtējās situācijas laikā vienlaikus ar citiem publiskiem pasākumiem aizliegti arī visa veida sporta pasākumi (sacensības, paraugdemonstrējumi, šovi u.tml.), ir paredzēts izņēmums augstākā līmeņa sporta sacensību norisei profesionāliem sportistiem bez skatītājiem.

         Papildus norādām, ka detalizēta informācija saistībā ar sporta treniņu organizēšanu (mācību procesa īstenošanas modeli, t.sk., par piemērojamiem ieteikumiem mācību procesa organizācijai profesionālās ievirzes izglītības iestādēs, kas īsteno profesionālās ievirzes sporta izglītības programmas) nosūtīta 2020.gada 14.oktobrī.  

 

Attiecībā par MK rīkojumā noteikto aizliegumu neattiecināšanu uz starptautiskiem sporta pasākumiem, kā arī komandu sporta spēļu augstāko līgu komandu sporta sacensībām pieaugušajiem, vēršam uzmanību, ka nav pieļaujama sporta skolu (sporta klubu) nepilngadīgo audzēkņu dalība augstāko līgu komandu sporta sacensībās un treniņos.

Vienlaikus norādām, ka Izglītības un zinātnes ministrija pievienojas Veselības ministrijas izteiktajam viedoklim par treniņa  organizatora atbildību par pamatprincipu, lai novērstu Covid-19 infekcijas izplatību sabiedrībā, ievērošanu treniņa organizēšanas vietā. Katrā konkrētajā vietā un gadījumā treniņa organizatoram ir jāizvērtē riski, t.sk., tā norisē iesaistīto personu skaits un to veselības stāvoklis. Atbilstoši šiem riskiem arī ir jāparedz konkrēti pasākumi (veicamās darbības)  epidemioloģisko prasību nodrošināšanai.

Latvijā izvēlētie ierobežojošie pasākumi ir pārdomāti un izvēlēti ar mērķi, lai pārtrauktu transmisijas ķēdi un vīrusa izplatību, vienlaikus pēc iespējas mazāk negatīvi ietekmējot izglītības procesa kvalitāti un valsts ekonomisko attīstību. Sabiedrības veselības interesēs mums visiem ir jāievēro tas, kas valstī ir pieņemts.

Ar MK rīkojumu var iepazīties tīmekļvietnē https://www.vestnesis.lv/op/2020/216A.1

Šī vietne izmanto sīkdatnes, lai sniegtu Jums vislabāko pārlūkošanas pieredzi. Lasīt vairāk Sapratu