Par sporta norišu tiesisko regulējumu pēc ārkārtējās situācijas beigām no 07.04.

07.04.2021.
Par sporta norišu tiesisko regulējumu pēc ārkārtējās situācijas beigām no 07.04.

Ministru kabinets 2021.gada 1.aprīļa sēdē izskatīja grozījumus Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija noteikumos Nr. 360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” (turpmāk – MK noteikumi) – jautājumus par tiesisko regulējumu pēc ārkārtējās situācijas beigām (t.i., pēc 2021. gada 6. aprīļa). Stājas spēkā ar 2021.gada 7.aprīli.

Sporta jomā tiek turpināti ārkārtējās situācijas laikā noteiktie drošības pasākumi sporta pasākumu un sporta treniņu (nodarbību) regulējumam.

Saglabāta ārkārtējās situācijas laikā noteiktā kārtība sporta treniņu (nodarbību), tai skaitā interešu izglītības un profesionālās ievirzes izglītības programmu ietvaros.

Noteikts: (MK noteikumu 31. punkts - Organizēti sporta treniņi (nodarbības) notiek, ievērojot, ka):

Sporta treniņus var organizēt ārtelpās, individuāli vai attālināti, ievērojot noteikumos minētos nosacījumus. (MK noteikumu 32.7 18.apakšpunkts).

Sporta treniņa (nodarbības) norisei ārtelpās arī turpmāk vienā treniņgrupā vienlaikus organizēti drīkstēs pulcēties ne vairāk kā 10 personas (neskaitot sporta speciālistus un sporta darbiniekus) un nevar tikt izmantotas ģērbtuves. Saglabāta iespēja, ja to pieļauj attiecīgās ārtelpas sporta norises vietas platība, vienlaikus norisināties vairāku treniņgrupu darbam, ja dažādu treniņgrupu plūsmas fiziski nepārklājas, kā arī tiek nodrošināta to darbības atsevišķa uzraudzība.

Tiek saglabāts arī nosacījums par sporta treniņu (nodarbību), tai skaitā individuālo apmeklējumu, norises iekštelpās pārtraukšanu, vienlaikus saglabājot noteiktās  sportistu kategorijas, kuras organizētā uz uzraudzītā veidā bez ierobežojumiem var turpināt sporta treniņus ne tikai ārtelpās, bet arī iekštelpās. Arī turpmāk Latvijas izlases (tai skaitā jauniešu un junioru), Latvijas Olimpiskās vienības un Latvijas Paralimpiskās vienības sportistu, komandu sporta spēļu starptautisko un augstāko līgu komandu sportistu (ja sporta sacensībās tiek izcīnīts Latvijas čempiona tituls pieaugušajiem), kā arī Murjāņu sporta ģimnāzijas un augstas klases sportistu sagatavošanas centru audzēkņu sporta treniņi (nodarbības) varēs norisināties gan iekštelpās, gan ārtelpās.

Sporta norišu vietu darba laiks tiek pagarināts par divām stundām un varēs strādāt līdz 22.00 (24.punkts).

Saglabāti ārkārtējās situācijas laikā noteiktie aizliegumu un uz noteiktu periodu atcelti visi klātienes sporta pasākumi (tai skaitā sporta sacensības, paraugdemonstrējumus, priekšnesumus) (32.17.), precizētas to sporta sacensību kategorijas, kuras, ievērojot starptautisko sporta federāciju (attiecībā uz starptautiskām sporta sacensībām) un Sporta likumā noteiktā kārtībā atzīto sporta federāciju (attiecībā uz nacionāla līmeņa sporta sacensībām) noteiktos drošības pasākumus, tomēr drīkst norisināties.

Ārkārtējās situācijas laikā drīkstēja norisināties tikai starptautisko olimpisko sporta federāciju sporta sacensību kalendārā iekļautās sporta sacensības (tai skaitā pirms sacensībām paredzētie oficiālie treniņi) izlašu sportistiem vecumā no 15 gadiem, ja tās norisinās bez skatītājiem, tad MK noteikumos noteikts, ka pie identiskiem drošības pasākumiem atļautas  augstākā līmeņa sporta sacensības arī neolimpiskajos sporta veidos. MK noteikumu Nr.360 32.3 apakšpunkts starptautiska sporta pasākuma organizatoram Latvijā nosaka īpašus pienākumus, kuru izpilde nodrošina epidemioloģiski drošu sporta sacensību norisi t.s. burbuļa formātā. Īpaši pienākumi ir noteikti arī starptautiska sporta pasākuma dalībniekiem – gan MK noteikumos Nr.360, gan sporta sacensību nolikumā, gan starptautiskās sporta federācijas noteikumos. Sporta veidu specifikas dēļ autosporta un motosporta augstākā līmenī startējošo klubu sportisti šo noteikumu izpratnē tiek pielīdzināti izlašu sportistiem. Tiek saglabāts ārkārtējās situācijas laikā noteiktais izņēmums un tiks turpinātas komandu sporta spēļu starptautisko un augstāko līgu sporta sacensības, ja tajās tiek izcīnīts Latvijas čempiona tituls pieaugušajiem un tās norisinās bez skatītājiem.

 

Lai izpildītu Saeimas doto uzdevumu par bērnu un jauniešu sporta nodarbību regulējumu ārtelpās un iekštelpās, ņemot vērā epidemioloģisko situāciju un sporta veidu specifiku, Izglītības un zinātnes ministrija bija sagatavojusi un ar Veselības ministriju saskaņojusi noteikumus par ārtelpu treniņu (grupas palielināšana līdz 20 līdzšinējo 10 vietā) (32.10) un sporta programmu audzēkņu iekštelpu regulējumu (līdz 10 audzēkņiem, noteikta kvadratūra u.c. prasības) (32.11), kā arī nosacījumus, kuriem iestājoties, minētais regulējums stātos spēkā.

Ministru kabineta sēdes laikā iekļauts vispārīgs regulējums, kas ļaus Ministru kabinetam pakāpeniski nākamos soļos paplašināt sportošanas iespējas.

Regulējums par skaitu un platību MK noteikumos ir, bet to piemērošanas datums vēl nav noteikts. Valdība atsevišķi lems par šo normu spēkā stāšanos. Atkarībā no epidemioloģiskās situācijas.

MK noteikumi papildināti ar 90. punktu šādā redakcijā:

“90. Par šo noteikumu 20.1, 20.2, 32.10  un 32.11 punkta piemērošanas uzsākšanu tiek pieņemts atsevišķs Ministru kabineta lēmums, izvērtējot epidemioloģisko situāciju.”

 

Vēlreiz vēršam uzmanību:

Lūdzu ņemt vērā, ka 32.10 (par grupu ārtelpās 20 cilvēki) un 32.11(par iekštelpu treniņiem līdz 10 personām) apakšpunktu piemērošanas uzsākšanu tiks pieņemts atsevišķs Ministru kabineta lēmums, izvērtējot epidemioloģisko situāciju. Attiecīgi, tie NAV PIEMĒROJAMI no 2021. gada 7. aprīļa.

Šī vietne izmanto sīkdatnes, lai sniegtu Jums vislabāko pārlūkošanas pieredzi. Lasīt vairāk Sapratu