Attālināto treniņu norise džudo cīņā

TRENIŅU PLĀNS marts - maijs, oktobris -  decembris vecākajām grupām

Ādažu BJSS attal. mac. plāns vec gr.docx

TRENIŅU PLĀNS marts - maijs, oktobris -  decembris jaunākajām grupām

Ādazu BJSS attalin. mac. plāns jaun gr.docx 

Džudo nodaļas treniņi rudens - ziemas periodā norisinās gan klātienē,individuāli un attālināti (izmantojot Zoom platformu vai Whatsapp saziņu), ievērojot MK noteikumus.