UZŅEMŠANA

Papilduzņemšana DŽUDO

21.09.2022.

ĀBJSS Džudo nodaļa izsludina papilduzņemšanu 2014. un 2015.gadā dzimušajiem bērniem.

UZŅEMŠANAS VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA

10.05.2021.

UZŅEMŠANAS VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI   PAR UZŅEMŠANU Par jaunu audzēkņu uzņemšanu un iekšējiem kārtības noteikumiem informācija sekos ĀBJSS mājas lapā:abjss.lv Līgumu parakstīšana ĀBJSS administrācijā Gaujas ielā 30. Sekot informācijai. Līgumu, iesniedzamos dokumentus varēs atrast arī mājas lapā, sadaļā UZŅEMŠANA. Ir iespēja tos aizpildīt, izdrukāt un iesniegt skolā jau sagatavotus (reizē ar pārējiem iesniedzamajiem dokumentiem) vai parakstīt ar elektronisko parakstu (nosūtot uz adminis ...