Piekļūstamības paziņojums

Piekļūstamības paziņojums

Centrālās statistikas pārvalde saskaņā ar Ministru kabineta 2020. gada 14. jūlija noteikumiem Nr. 445 “Kārtība, kādā iestādes ievieto informāciju internetā” (turpmāk – noteikumi Nr. 445) apņemas savu tīmekļvietni veidot piekļūstamu.

Šis piekļūstamības paziņojums attiecas uz oficiālo Ādažu Bērnu un jaunatnes sporta tīmekļvietni (turpmāk - ĀBJSS) – www.abjss.lv

Tīmekļvietnei veikts vienkāršotais piekļūstamības izvērtējums. Izmantotā metode – VARAM sagatavotās “Vadlīnijas iestāžu tīmekļvietnēm noteikto piekļūstamības prasību ievērošanas ietekmes izvērtēšanai un nesamērīgā sloga pamatošanai”

Ir kontatētas neatbilstības piekļūstamības prasībām, līdz 30.12.2020.tika veiktas lielāka daļa darbību neatbilstību novēršanai.

Cik piekļūstama ir šī tīmekļvietne?

Ādažu novada pašvaldības tīmekļvietne daļēji atbilst noteikumiem Nr. 445 turpmāk minēto iemeslu dēļ.

Neatbilstība prasībām, kas minētas noteikumos Nr. 445:

  • Tika kontatētas vairākas neatbilstības piekļūstamības prasībām, līdz 30.12.2020.tika veiktas lielāka daļa darbību neatbilstību novēršanai.
  • Nav novērsta neatbilstība - 6.punkts PIEKĻŪSTAMĪBA NO TASTATŪRAS. Pie tās notiek darbs 2021.gada sākumā.

Šī tīmekļvietne pēdējo reizi tika izvērtēta 30.12.2020. Izvērtēšanu veica SIA “Megasoft”.

Izvērtējumu apliecinošs dokuments: Izvērtēšanas protokols (tiks izvietots drīzumā)

Piekļūstamības alternatīvas

Lai saņemtu saturu, kas šobrīd nav piekļūstams, citā formātā, piedāvājam kā alternatīvu telefona zvanu t. +371 27746508 vai e-pasta saziņu sporta.skola@adazi.lv.

Atsauksmēm un saziņai

Mēs nepārtraukti cenšamies uzlabot šīs tīmekļvietnes piekļūstamību.

Ja Jūs konstatējat kādas problēmas vai nepilnības, kas nav minētas šajā paziņojumā, vai vēlaties saņemt nepiekļūstamo saturu citā formātā, sazinieties ar mums.

E-pasts: sporta.skola@adazi.lv

Tālrunis: +371 27746508

Adrese: Gaujas iela 30, Ādaži, Ādažu nov., LV-2164

Mēs izskatīsim Jūsu pieprasījumu un sniegsim atbildi 7 dienu laikā.

Sūdzību iesniegšana

Par tīmekļvietnes piekļūstamību mūsu iestādē atbildīgs ir ĀBJSS administrācija.

E-pasts: sporta.skola@adazi.lv

Tālrunis: +371 27746508

Ja neesam atbilstoši reaģējuši uz Jūsu iesniegumu vai sūdzību par tīmekļvietnes satura piekļūstamību, Jums ir iespēja iesniegt sūdzību Latvijas Republikas Tiesībsargam.

Adrese: Baznīcas iela 25, Rīgā, LV-1010

Tālrunis: +371 67686768

E-pasts: tiesibsargs@tiesibsargs.lv

https://www.tiesibsargs.lv/lv/pages/kontaktinformacija

Ziņas par paziņojuma sagatavošanu

Šis paziņojums pirmo reizi tika sagatavots 22.09.2020. Atkārtoti tas pārskatīts 20.02.2023.

Šo paziņojumu apstiprināja:
Dagnija Zilberte
ĀBJSS direktore