Attālinātie treniņi

Attālināto treniņu norise volejbolā oktobrī - novembrī

04.10.2021.

Attālināto treniņu norise volejbolā oktobrī - novembrī Uzdevumus skatīt šeit: Volejbols_attālināto treniņu uzdevumi 1.docx Volejbols_attālināto treniņu uzdevumi 2.docx Atgriezeniskā saite.Atsūtīt īsu video vai foto atskaiti par paveikto darbu. Atskaitē jāiekļauj attālināto nodarbību periods. (īss pārskats). Pēc vēlēšanās darbu var veikt referāta/esejas veidā.  Volejbola nodaļas treniņi rudens periodā norisinās gan klātienē,individuāli un attālināti (izmantojot Whatsapp saziņu), ie ...

Drošības noteikumi ziemas aktivitātēs

03.02.2021.

Ieteicamie drošības noteikumi, kas jāievēro ziemas periodā, ziemas aktivitātēs atrodoties ĀBJSS nodarbībās(ne tikai vieglatlētikas sportā) vai atpūtas brīžos Iepazīties ar svarīgakajiem ieteikumiem drošībai ŠEIT: Drošība_ziemā_sports_ABJSS.pdf Sagatavojusi veiglatlētikas ĀBJSS trenere S.Krūma