Attālināto treniņu norise volejbolā

Attālināto treniņu norise volejbolā marts - maijs

Pielikums volejbols 1.docx

Pielikums volejbols 2.docx


Atgriezeniskā saite.
Atsūtīt īsu video vai foto atskaiti par paveikto darbu. Atskaitē jāiekļauj periods no 24.03. līdz 14.04.un 14.04-12.05. (īss pārskats).

Pēc vēlēšanās darbu var veikt referāta/esejas veidā. 

Volejbola nodaļas treniņi rudens - ziemas periodā norisinās gan klātienē,individuāli un attālināti (izmantojot Zoom platformu vai Whatsapp saziņu), ievērojot MK noteikumus.


Trenere Jeļena Smirnova