Attālināto treniņu norise volejbolā oktobrī - novembrī

04.10.2021.
Attālināto treniņu norise volejbolā oktobrī - novembrī

Uzdevumus skatīt šeit:

Volejbols_attālināto treniņu uzdevumi 1.docx

Volejbols_attālināto treniņu uzdevumi 2.docx


Atgriezeniskā saite.
Atsūtīt īsu video vai foto atskaiti par paveikto darbu. Atskaitē jāiekļauj attālināto nodarbību periods. (īss pārskats).

Pēc vēlēšanās darbu var veikt referāta/esejas veidā. 

Volejbola nodaļas treniņi rudens periodā norisinās gan klātienē,individuāli un attālināti (izmantojot Whatsapp saziņu), ievērojot MK noteikumus.


Trenere Jeļena Smirnova