Ādažu Bērnu un jaunatnes sporta skola

05.04.2019.
    PAR ĀDAŽU BĒRNU UN JAUNATNES SPORTA SKOLU

Ādažu Bērnu un jaunatnes sporta skola (ĀBJSS) ir Ādažu novada pašvaldības dibināta un tās pārraudzībā esoša izglītības iestāde profesionālās ievirzes sporta izglītības programmu īstenošanai, kas darbojas saskaņā ar Ādažu novada domes 2014. gada 26. augusta sēdes lēmuma Nr.13 apstiprināto nolikumu.

Sākotnējais Sporta skolas nosaukums bija Rīgas rajona bērnu un jaunatnes sporta skola, 2010.gadā nosaukums mainījās uz Pierīgas Bērnu un jaunatnes sporta skola, bet no 2014. gada 26. augusta Sporta skolas nosaukums ir Ādažu Bērnu un jaunatnes sporta skola.

Izglītības iestāde atrodas Gaujas ielā 30, Ādažos, Ādažu novadā.

ĀBJSS darbības mērķis ir veidot izglītības vidi, organizēt un īstenot izglītības procesu, kas nodrošinātu veselas, fiziski, garīgi un emocionāli attīstītas personības veidošanu.

Skola realizē šādus galvenos uzdevumus:

  1. Īsteno profesionālās ievirzes sporta izglītības programmas, nodrošina organizatoriski-metodiskā darba vadību īstenotajām programmām.
  2. Veic izglītojoši pedagoģisko un treniņu darbu ar bērniem un jauniešiem, komplektē mācību–treniņu grupas, nodrošina šo grupu darbu.
  3. Nodrošina talantīgajiem audzēkņiem sporta meistarības pilnveidošanas iespējas.

Skolā tiek apgūti sekojoši sepota veidi:

vieglatlētika, basketbols, volejbols, grieķu-romiešu cīņa, peldēšana, džudo, florbols, orientēšanās sports.

2020./2021.g Latvijas jaunatnes un junioru izlases sastāvos iekļauti 9 audzēkņi (volejbols, džudo, grieķu-romiešu cīņa, basketbols), 3 sportisti ir kandidātu sarakstā. Trenere L.Circene (ĀBJSS absolvente) pirmā un vienīgā sieviete Latvijā, kas ieguvusi starptautiskā džudo tiesneša kategoriju.