UZŅEMŠANAS VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA

10.05.2021.
UZŅEMŠANAS VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

 

PAR UZŅEMŠANU

Par jaunu audzēkņu uzņemšanu un iekšējiem kārtības noteikumiem informācija sekos ĀBJSS mājas lapā:abjss.lv

Līgumu parakstīšana ĀBJSS administrācijā Gaujas ielā 30. Sekot informācijai.

Līgumu, iesniedzamos dokumentus varēs atrast arī mājas lapā, sadaļā UZŅEMŠANA. Ir iespēja tos aizpildīt, izdrukāt un iesniegt skolā jau sagatavotus (reizē ar pārējiem iesniedzamajiem dokumentiem) vai parakstīt ar elektronisko parakstu (nosūtot uz administrācijas e-pastu, līgumam visu nepieciešamo informāciju).

 

JAUNAJIEM AUDZĒKŅIEM

Nākot slēgt līgumu ar Sporta skolu, lūdzam ņemt līdzi iesniedzamos dokumentus:

  • ārsta zīme, ka izglītojamais var piedalīties paaugstinātas fiziskās slodzes sporta nodarbībās. OBLIGĀTI!!!  Zīme no ģimenes ārsta visiem audzēkņiem līdz 10 gadu vecumam, un no 10 gadu vecuma, kam nav izieta padziļinātā veselības pārbaude (jeb sporta dispansers) iepriekšējā mācību gadā. Kamēr nav izieta padziļinātā veselības pārbaude, ierašanās uz nodarbībām jaunajā mācību gadā ar ģimenes ārsta zīmi, kurā norādīts, ka izglītojamais var piedalīties sporta nodarbībās ar padziļinātu fizisko slodzi.

Par padziļināto veselības pārbaudi -  ĀBJSS sūta pieteikumu Sporta medicīnas centram katru gadu, piesakot skolas audzēkņus, kuriem jāpameklē veselības pārbaude gada garumā (pārbaudi apmaksā no valsts budžeta līdzekļiem). Audzēkņi, kas veselības pārbaudi vēl nav izgājuši, bet jau pagājušā gadā bija pilni 10 gadi, lūdzam pieteikties pārbaudei šeit: https://www.bkus.lv/lv/content/mediciniskas-parbaudes-sanemsanas-un-pieraksta-kartiba

  • bērna fotogrāfija 3x4cm, uzņemta uz neitrāla fona un aktuālā vecumā. Varēs nosūtīt arī e-pastā.

 

LĪDZFINANSĒJUMA MAKSA                                                         

Pilna informācija par līdzfinansējumu Ādažu novada pašvaldības profesionālās ievirzes izglītības iestādēs.

Ādažu novada pašvaldības 2021. gada 29. septembra sēdes lēmumu (protokols Nr. 10 § 18)   “Par līdzfinansējumu Ādažu novada domes profesionālās ievirzes izglītības iestādēs”, kas nosaka, līdzfinansējuma apmērs par vienu audzēkni ir 20 EUR par vienu izglītības programmu mēnesī

 

ATGĀDINĀM, KA IESNIEGUMS PAR ATLAIDES PIEŠĶIRŠANU JĀIESNIEDZ KATRU MĀCĪBU GADU

Iesniegums ATLAIDES saņemšanai (daudzbērnu ģimenēm, maznodrošināto ģimeņu bērniem vai bērniem ar invaliditāti) jāiesniedz Ādažu novada pašvaldības klientu apkalpošanas centrā vai mājas lapā www.epakalpojumi.lv, sadaļā e-privilēģijas, iesniegumu, kas adresēts iestādei Ādažu novada pašvaldība. Vairāk informācijas: https://www.adazi.lv/pakalpojumi/gimene-un-berni/atlaides-pulcinu-unvai-lidzfinansejuma-maksajumiem-pasvaldibas-izglitibas-iestades/

Iesniegums jāiesniedz nekavējoties (septembra sākumā), ja vēlaties, lai atlaide tiktu piešķirta jau ar SEPTEMBRA mēnesi.

Iesniegums par ATLAIŽU piešķiršanu jāraksta katru gadu (pirms jaunā mācību gada sākuma) Ādažu novada domes klientu apkalpošanas centrā jeb www.epakalpojumi.lv adresētu Ādažu novada pašvaldībai:

25 % apmērā, ja ĀBJSS audzēknis apgūst divas vai vairāk programmas un ir uzņemts skolā līdz 2018.gada 2.janvārim;

35 % apmērā, ja ģimenē dzīvo divi bērni kopā un tie apgūst kādu no programmām vienā skolā;

50 % apmērā, ja daudzbērnu ģimenē dzīvo trīs un vairāk bērni kopā un vismaz viens no tiem apgūst kādu no programmām vienā skolā;

65 % apmērā, ja daudzbērnu ģimenē dzīvo trīs un vairāk bērni kopā un vismaz trīs no tiem apgūst kādu no programmām vienā skolā.

 

PAR ATSKAITĪŠANU

Ja vēlaties atskaitīt bērnu no kāda sporta veida (turpmāk neapmeklēs nodarbības), ir jāiesniedz iesniegums par atskaitīšanu no Sporta skolas, iesniedzot to personīgi vai sūtot uz e-pastu, norādot informāciju par bērnu un sporta veidu.

 

Uz tikšanos jaunajā mācību gadā! Veselību!